run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


 

Vážení vlastníci, v súvislosti s novelou 205/2014 zákona č.182/1993 Z.z., si vás dovoľujeme upozorniť, že vo vyúčtovaní služieb ani v zálohových predpisoch už nebude možné akceptovať 0 osôb.

Pokiaľ ste k vyúčtovaniu nahlasovali počet osôb a v niektorých mesiacoch ste uviedli 0 os., bude vám v zmysle uvedeného zákona táto hodnota zmenená na min. počet, teda 1os.

 7. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.“