run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


 

DOMOVÉ HAVÁRIJNÉ SLUŽBY

     NÁTER, poruchy-havárie  :  0905 614 576

     pre bytové domy :   Pri Šajbách 20

 

     Havárijná služba Olivová :  0911 414 125, hso@hso.sk

     pre bytové domy :  Janáčkova 5,  Cyprichova 88-92,  Pri Hruej lúke 5-13 ( TAMMI 1 ),  Hagarova 17

 

     BYTOS, s.r.o. :  0903 413 813, hsbytos@gmail.com

     Objednanie bežných ( platených ) opráv v bytoch : 0918 876 265

     pre OSTATNÉ bytové domy

 

 

OSTATNÉ PORUCHOVÉ SLUŽY                 link na stránky   BVS   ZSE   SPP   MET

     VODA :  0800 121 333

     ELEKTRINA  :  0800 111 567

     PLYN  :  0850 111 727

 

     DODÁVATELIA TEPLA - poruchy / dispečing ( kúrenie, TÚV )

     Veolia Energia Slovensko, a.s. :  0850 325 542

     Bratislavská teplárenská, a.s. :  02 / 573 72 420, poruchy@batas.sk

     Prvá Teplárenská, a.s :  0911 500 490

     Račianska Teplárenská, a.s. :  0918 708 694,

     Termming, a.s. :  02 / 583 16 206,  02 / 583 16 209

 

    OBSLUHA KOTOLNE ( servis kotlov )

     Saky, s.r.o.

     Regulaterm, spol. s r.o.

 

    VÝŤAHY ( poruchy / dipečning )

     TREVA :  02 / 638 14 058   ( vyslobodzovanie uviaznutých osôb - 0918 645 648 )

     Schindler :  0850 123 724

     KONE0800 328 328  ( NON-STOP )

     MAJES :  0903 223 484  ( vyslobodzovanie uviaznutých osôb - 0903 223 413 )

     PÓŇA :  0910 921 221   ( vyslobodzovanie uviaznutých osôb  - 0910 579 923 )

     LIFTSTAV :  903 219 111   ( vyslobodzovanie uviaznutých osôb - 0903 228 481 )

     VAKO SERVIS02 / 625 25 374  ( NON-STOP )

     BARYT : 0915 291 199

     OTIS :  0800 13 14 15  ( NON-STOP )

     ZEVA :  0903 423 005

     ROVA-servis :

 

HASIČSKÁ SLUŽBA :   150, 112

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA :  155, 112

POLÍCIA :  158, 112

 

ZBERNÝ DVOR PETRŽALKA  :   02 / 638 21 203 ( Čapajevova 6, 851 01 Bratislava )

ZBERNÝ DVOR RAČA  :  02 / 501 10 431   ( Pri Šajbách )

ZBERNÝ DVOR OLO  :  02 / 501 10 111  ( Stará Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava )

 

Ostatné užitočné tel. čísla