run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


 

Online formuláre

Oznámenie o zmene doručovacej adresy
Odpis pomerových meračov SV, TUV  Oznámenie
o zmene počtu osôb
 Oznámenie o počte osôb  za rok
(pre potreby vyúčtovania)
 Vyžiadanie preplatku
na účet

 

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

   Zmena vlastníka - formulár (BYT)

PDFJPGxls

   Zmena vlastníka - formulár (garáž)

PDFJPGxls

   Zmena vlastníka - formulár (nebytový priestor)

PDFJPGxls

   Oznámenie o zmene doručovacej adresy

PDFJPGxls

   Oznámenie o počte osôb za rok (pre potreby vyúčtovania)

PDFJPGxls

   Oznámenie o zmene počtu osôb

PDFJPGxls

   Vyžiadanie preplatku na účet  

PDFJPGxls