run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


EKONOMICKÉ:

*otvorenie a vedenie bankového účtu pre každý bytový dom samostatne

*evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
zasielame štvrťročne elektronicky na e-mail, resp. do poštovej schránky zástupcom vlastníkov

*evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
ako napr. : ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba chodníkov, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizácia a dezinsekcia, iné podľa konkrétneho prípadu

*vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom

*sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier

*ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží

*ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

*poistenie nehnuteľnosti