run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


 

Predaj, prepis - BYTU, GARÁŽE, NP ( zmena vlastníka )


Zmenu vlastníka je možné nahlásiť :

- OSOBNE ( je potrebné, aby sa dostavili na prepis obidve strany )

- e-mailom ( musia byť zaslané doklady potrebné od obidvoch strán )

 

Doklady k prepisu musia byť kompletné, čitateľné a podpísané oboma stranami.

Zmenu vlastníka je potrebné nahlásiť aj v prípade, že sa jedná o prepis v rámci

rodinných príslušníkov.

 

DOKLADY POTREBNÉ K PREPISU :

- Formulár na zmenu vlastníka ( môžete vytlačiť tu :  Zmena vlastníka - formulár )

- protokol o odovzdaní bytu/priestoru ( stavy vodomerov, stavy meračov tepla ... )

- návrh na vklad do katastra ( opečiatkovaný ), prípadne list vlastníctva

- kúpnopredajná ( darovacia ) zmluva, dedičské konanie ....


- nová korešpondenčná adresa predávajúceho ( pre zaslanie vyúčtovania ), uvádza sa do vyšie uvedeného formulára

 

Nový vlastník má byť zaevidovaný od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po vklade do katastra,

ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. ( príklad : vklad 12.4.2014 - vlastník je zaevidovaný od 1.5.2014 )

Zmenu je možné vykonať vždy iba od prvého dňa v mesiaci.

V prípade vzájomnej dohody na inom dátume zmeny, použite prosím toto tlačivo Dohoda o dátume zmeny ,