run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE ( POTVRDENIE O VEKU DOMU )

Kolaudačné rozhodnutie je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb

a to sumou 5 €.

 

V záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom
alebo telefonicky počas stánkových hodín.

Po objednávke a dohode s pracovníkom správy, si žiadateľ vyzdvihne
potvrdenie na mieste, respektíve je možné ho zaslať poštou.